[Photo] Tổng Bí thư Lê Duẩn (Phần 1)

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Cộng hòa Dân chủ Đức (15/10/1975). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Ba Lan (12/11/1975). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp sang thăm Việt Nam, ngày 10/11/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp sang thăm Việt Nam, ngày 2/3/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba, do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Cộng hòa Dân chủ Đức (15/10/1975). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Liên Xô (Moskva, 2/11/1978). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm nhà máy kỹ thuật điện trong chuyến thăm Tiệp Khắc (22 - 26/10/1975). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên Xô (28/6/1980). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Liên Xô (năm 1971). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp sang thăm Việt Nam, ngày 10/11/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN