[Photo] Tổng Bí thư Lê Duẩn (Phần 2)

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm lớp học vẽ của Nhà Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội (13/4/1977). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ đảo Ngọc Vừng trong chuyến thăm tỉnh Quảng Ninh (6 - 16/6/1977). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn với cán bộ huyện Sa Pa trong chuyến thăm tỉnh Hoàng Liên Sơn từ 14 - 18/7/1976. Ảnh: Thế Trung-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với công nhân mỏ than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh (1980). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, công nhân Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Nai (1/1980). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 24/4/1980, Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Lữ đoàn xe tăng 202, đơn vị đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Nguỵ Sài Gòn ngày 30/4/1975. Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn gặp gỡ các chuyên gia Liên Xô trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1980). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm cán bộ, nhân dân xã Nhơn Hưng - xã Anh hùng của huyện Tịnh Biên,tỉnh An Giang có nhiều thành tích trong chiến đấu chống Khmer Đỏ của chế độ diệt chủng Pol Pot (Campuchia), bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Quân chủng Phòng không-Không quân, nhân kỷ niệm 10 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (1982). Ảnh: Hứa Kiểm-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh (22/4/1979). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Hợp tác xã Thủy Dương, ngoại thành Hà Nội (1983). Ảnh: Minh Đạo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang (Bình-Trị-Thiên, năm 1977). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn dự Lễ mít tinh kỷ niệm 32 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh (1/9/1977). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân), tháng 1/1980. Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với các chuyên gia Liên Xô trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1980). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Hợp tác xã Thủy Dương, ngoại thành Hà Nội (1983). Ảnh: Minh Đạo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn xem sa bàn về kế hoạch xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1980). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm các chiến sỹ bộ đội Quân khu 9 bảo vệ biên giới Tây Nam (1980). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm vùng kinh tế mới An Hạ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (8/1982). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân), tháng 1/1980. Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang (Bình-Trị-Thiên, năm 1977). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm nhà máy đóng tàu Ba Son, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/3/1980. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ Tĩnh (22/4/1979). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm đồng ruộng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh, ngày 1/2/1976. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm hỏi người dân làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Hải, tỉnh Bình-Trị-Thiên (tháng 8/1978). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với công nhân sàng tuyển than Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh (1/1980). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN