Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội kiến với các nhà lãnh đạo Campuchia

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999