Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.V.Pu-tin (3/2001)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/3/2001