[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina

Chiều 2/11/2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đang thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đến thăm chính thức Việt Nam.

  • Chiều 2/11/2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Chiều 2/11/2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Chiều 2/11/2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Ngày 2/11/2012, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Ngày 2/11/2012, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Ngày 2/11/2012, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina đến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN