[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 28/6/2021) Sáng 28/6/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ ký Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyên thông Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ trao đổi hợp đồng bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Thông xắp thạ vi đối với cụm nhà máy thủy điện Nậm Nhương và cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ trao đổi hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Nơn 1 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Không-xắp Phát triển Nậm Nơn 1 và Nậm Nơn 3. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác kinh doanh ô tô giữa Vinfats tại thị trường Lào giữa Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast và Tập đoàn Phông xắp thạ vi. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN