[Video] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc (30/10 - 1/11/2022)

Hà Nội (TTXVN 31/10/2022) Ngày 31/10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ngày đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc. Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo chí nước sở tại cũng đã đưa tin đậm nét về sự kiện này, trong đó khẳng định ý nghĩa chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc (11/2022)