[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Họp báo Chung

Hà Nội (TTXVN 10/9/2023) Chiều 10/9/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến hành Họp báo Chung sau khi kết thúc hội đàm.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc Họp báo Chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc Họp báo Chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc Họp báo Chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại cuộc Họp báo Chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)