Tổng thống Bulgaria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (10/2023)

Hà Nội (TTXVN 26/10/2013)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria ( Bun-ga-ri) Rosen Plevneliev ( Rô-sen Pờ-lép-ne-li-ép ) thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27-31/10/2013.

Tổng thống Rosen Plevneliev sinh ngày 14/5/1964, tốt nghiệp chuyên ngành Tin học, Đại học Bách khoa Sofia. Tổng thống c ó vợ và 3 con; ngoại ngữ gồm Tiếng Đức và tiếng Anh.

Từ năm 1990-1994, ông là Giám đốc điều hành Công ty Iris International S.A; 1994-1998: Giám đốc điều hành Công ty LinBulgaria Ltd; 1998-1999 là Giám đốc điều hành Công ty Lindner Iris Immobilien Ltd; 1999-2001: Giám đốc điều hành Công ty Bussines Park Sofia Ltd; 2001-2003: Giám đốc điều hành Công ty Lindner Bulgaria Ltd; 2003-2005: Giám đốc điều hành Công ty Residential Park Sofia Ltd; 2005-2009: Giám đốc điều hành Công ty Lindner Immobilien Management Ltd. Từ năm 2009-2011, ông là Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng và Công trình công cộng. Từ tháng 1/2012, là Tổng thống Bulgaria .

Tháp tùng Tổng thống Rosen Plevneliev có: Ông Evgeni Stoychev ( Ép-gen-ni Xờ-tôi-chép ) – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bulgaria tại Hà Nội; bà Ekaterina Zaharieva ( E-ca-te-rin-na Ra-kha-ri-e-va ) – Chánh Văn phòng Tổng thống Bun-ga-ri ; ông Tihomir Stoychez ( Ti-hô-mir Xờ-tôi-chép ) – Thư ký Đối ngoại của Tổng thống ; bà Elista Hikolova ( E-lit-xa Ni-cô-lô-va ) – Thư ký các vấn đề Kinh tế, Phát triển vùng và Cơ sở hạ tầng của Tổng thống; b à Maria Ivanova ( Ma-ri-a I-va-nô-va ) – Thư ký báo chí của Tổng thống; bà Anna Mari Vilamovska ( An-na Ma-ri-e Vi-la-mốp xko-va ) - Thư ký các vấn đề Y tế, Giáo dục và Khoa học của Tổng thống ; ông Angel Velichkov ( Ăng-gen Ve-lích-chờ-cốp ) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Viện sĩ Stefan Vodenicharov ( Xte-phan Vô-đen-ni-cha-rốp ) - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bun-ga-ri; ô ng Maksim Minchev (Mắc-xim Min-chép) – Tổng giám đốc Thông tấn xã Bulgaria; ông Evgeni Angelov (Ông Ép-gen-ni Ăng-ge-lốp ) – Cố vấn Kinh tế của Tổng thống ; ông Grigor Antonov (G-ri-go An-tô-nốp) – Cố vấn Văn hóa của Tổng thống; bà Diliana Andreeva (Đi-li-a-na An-đờ-re-va) – Trưởng phòng Điều phối Văn phòng tổng thống; ông Pavel Anastasov ( Pa-ven A-na-tô-xốp ) – Trưởng phòng Dự báo, phân tích và chính sách chiến lược Văn phòng Tổng thống ; ông Ivan Kondov (I-van Con-đốp) - Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Tổng thống ; ông Stvetan Simeonov (Xờ-vét-tan Xi-mê-o–nốp) - Chủ tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Bun-ga-ri./.

Đỗ Quyên