[Photo] Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte thăm chính thức Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (2/4/2016 - 21/9/2018)Trần Đại Quang

Hà Nội (TTXVN 29/9/2016) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9/2016. Sáng 29/9/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Rodrigo Roa Duterte tại Phủ Chủ tịch.

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

  • Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte tại lễ đón (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte tại lễ đón (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte tại lễ đón (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte tiến hành hội đàm (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte họp hẹp (9/2016). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN