[Photo] Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh
  • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng

Hà Nội (TTXVN 21/10/2009) Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 20-22/10/2009, ngày 21/10/2009, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 • Ngày 21/10/2009, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Ngày 21/10/2009, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Ngày 21/10/2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Ngày 21/10/2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Ngày 21/10/2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN