[Photo] Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang

Hà Nội (TTXVN 26/7/2013) Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam sang thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 23 đến 26/7/2013 (theo giờ địa phương). Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Ngày 25/7/2013 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng ở Thủ đô Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN