[Video] Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 12/9/2023) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9/2023, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.