[Photo] Tổng thống Nga trình bày Thông điệp liên bang năm 2024

Hà Nội (TTXVN 29/2/2024) Ngày 29/2/2024, tại thủ đô Moskva, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội. Thông điệp năm nay chú trọng nhiều đến đối nội, đặt ra những mục tiêu cho nước Nga trong 6 năm tới.

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội ở Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 29/2/2024, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội, đặt ra những mục tiêu cho nước Nga trong 6 năm tới. Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đang đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội ở Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 29/2/2024, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội, đặt ra những mục tiêu cho nước Nga trong 6 năm tới. Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đang đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: THX/TTXVN

  • Ngày 29/2/2024, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội, đặt ra những mục tiêu cho nước Nga trong 6 năm tới. Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đang đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội ở Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội ở Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang tại Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang tại Moskva ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • (Tư liệu) Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN