[Photo] Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Carlos Saúl Menem thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

  • Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Tổng thống Argentine Carlos Saúl Menem thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 17/2/1997, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng-TTXVN

  • Thủ tướng Võ Văn Kiệt hội đàm với Tổng thống Argentine Carlos Saúl Menem trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 17/2/1997, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng-TTXVN

  • Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng thống Argentine Carlos Saúl Menem chứng kiến lễ ký hiệp định hợp tác nông nghiệp và công nông nghiệp giữa hai chính phủ (2/1997). Ảnh: Kim Hùng-TTXVN

  • Tổng thống Argentina Carlos Saúl Menem tham quan Văn Miếu quốc tử giám, Hà Nội (2/1997). Ảnh: TTXVN