Tổng thống Suharto viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/11/1990