[Photo] Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt NamTrần Lưu Quang

Hà Nội (TTXVN 2/11/2023) Sáng 2/11/2023, tại Hà Nội, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ.

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu đến dự diễn đàn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu thực hiện nghi thức mở đường bay thẳng Nha Trang - Ulaanbaatar. Ảnh: An Đăng - TTXVN