[Photo] Tour Đêm Tinh hoa Đạo học tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Hà Nội (TTXVN 29/10/2023) Tour Đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm di tích về đêm.