TP Hồ Chí Minh chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Fidel Castro (10/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 345, ngày 11/12/1995