[Video] Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)Vũ Khoan