[Photo] Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV (3/2024)

Hà Nội (TTXVN 11/3/2024) Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV đã bế mạc tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 11/3/2024. Trong phiên bế mạc, các đại biểu quốc hội đã thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao, báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; thông qua dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức của Quốc vụ viện (Chính phủ Trung Quốc), thông qua dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội Quốc gia năm 2024 và dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2024.

  • Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN