[Photo] Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-18 lên Trạm vũ trụ Thiên Cung

Hà Nội (TTXVN 25/4/2024) Ngày 25/4/2024, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-18 đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ Thiên Cung đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất với sứ mệnh 6 tháng. Tàu vũ trụ được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN