Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, ngày 10/6/1999

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 162 ngày 11/6/1999