Tuyên bố của Thủ tướng Võ Văn Kiệt về việc Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton quyết định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (12/7/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 195, ngày 13/7/1995