[Photo] Tỷ lệ cử tri ở nước ngoài đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Ngày 2/4/2024, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết đã có 56% số cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử diễn kiến chính thức diễn ra vào ngày 10/4 sắp tới, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo NEC, hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài đã diễn ra từ ngày 27/3 và kết thúc vào ngày 1/4. Tính đến ngày 31/3, tổng cộng đã có 82.915 người trong số hơn 147.000 cử tri ở nước ngoài đủ điều kiện đã tham gia bầu cử tại 220 điểm bỏ phiếu ở 115 quốc gia, vùng lãnh thổ.

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Cairo, Ai Cập, ngày 27/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN