Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Campuchia tiến hành kỳ họp lần thứ ba

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999