Về Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid (8/2015)

Hà Nội (TTXVN 09/08/2015) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-13/8/2015.


                                                  Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid


Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid sinh ngày 1/1/1944 tại quận Kishorgon, là cử nhân Đại học Gurudoyal; cử nhân Luật Đại học Dhaka.

Từ năm 1969, ông đã tham gia Đảng Liên đoàn Nhân dân Awami League; năm 1971, tham gia cuộc chiến tranh giải phóng của Bangladesh; từ năm 1978 đến 2009 là Chủ tịch Quận Kishorgonj thuộc Đảng Awami League.

Năm 1996 đến năm 2001, ông Md. Abdul Hamid là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7; năm 1997 đến năm 2000 là thành viên Ủy ban Phát triển bền vững của Liên minh Nghị viện; năm 1999 đến năm 2001 là thành viên Ủy ban Điều hành của Hiệp hội nghị viện Khối thịnh vượng chung.

Từ tháng 7 - 10/2001, ông Md. Abdul Hamid là Chủ tịch Quốc hội; năm 2001 đến năm 2006 là Phó Chủ tịch Đảng Đối lập Quốc hội khóa 8; năm 2009 đến năm 2013, là Chủ tịch Quốc hội khóa 9. Từ 4/2013, ông Md. Abdul Hamid là Tổng thống thứ 20 của Bangladesh.

Danh sách đoàn tham dự các hoạt động chính tại Việt Nam gồm, Tổng thống nước Cộng hòa Bangladesh Md. Abdul Hamid, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Chánh Thư ký Phủ Tống thống, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Bangladesh nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bangladesh; trao đổi về kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực; trao đổi các biện pháp; phương hướng và thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực; trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.