[Photo] Việt Nam chủ trì họp cấp bộ trưởng HĐBA về khắc phục hậu quả bom, mìn

Hà Nội (TTXVN 8/4/2021) Tối 8/4/2021, Việt Nam tổ chức Phiên họp cấp bộ trưởng về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn," với sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao.

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp trực tuyến cấp bộ trưởng HĐBA LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn." (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp trực tuyến cấp bộ trưởng HĐBA LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn." (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp trực tuyến cấp bộ trưởng HĐBA LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn." (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Trong ảnh: Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Kamal Malhotra (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu quốc tế dự Phiên họp đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Đại sứ, đại diện đại sứ các nước dự Phiên họp trực tuyến HĐBA LHQ cấp bộ trưởng về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn" tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Đại sứ, đại diện đại sứ các nước tại Việt Nam dự phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với các đại biểu Việt Nam dự phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Đại sứ, đại diện đại sứ các nước tại Việt Nam dự phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)