[Photo] Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Hà Nội (TTXVN 02/01/2020) Ngày 02/01/2020, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức, mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021.

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên hợp quốc tại Lễ thượng cờ. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại Lễ thượng cờ. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý và các cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Lễ thượng cờ. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên họp ngày 02/01/2020. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại diện Việt Nam và các nước thành viên Liên hợp quốc tại Phiên họp ngày 02/01/2020. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý tại buổi họp báo quốc tế, mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý trả lời các phóng viên quốc tế tại buổi họp báo. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý tại buổi họp báo quốc tế, mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

  • Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)