[Infographics] Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Việt Nam đã khép lại nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 với nhiều dư âm đánh giá tích cực, đồng điệu với nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, đạt được toàn bộ các mục tiêu, phương châm đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Những yếu tố quan trọng tạo nên thành công này là sự tham gia của cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo sát sao, tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Cấp cao của Đảng và Nhà nước sự kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ, ngành hữu quan sự ủng hộ, đồng lòng của người dân trong nước và sự tín nhiệm, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.