Việt Nam-Mông Cổ: Những dấu mốc lớn

- 17/11/1954: Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao

- 1955: Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ ta lần đầu tiên thăm Mông Cổ

- 1959: + Mông Cổ mở Cơ quan đại diện thường trú tại Hà Nội

  + Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Yu. Tsedenbal dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Mông Cổ thăm Việt Nam

- 1960: + Việt Nam mở Cơ quan đại diện thường trú tại Ulaanbaatar

  + Thành lập Hội Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam

- 1961: + Hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác đầu tiên (hai lần sau vào các năm 1979, 2000)

   + Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ

- 1979: Thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học và kỹ thuật (tính đến tháng 10/2023 đã tổ chức 18 lần)

- 1996: Hai nước ký Hiệp định về hợp tác thương mại

- 2017: Hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác về lao động

- 2019: Hai nước ký:

  + Hiệp định về trao đổi, bảo vệ thông tin mật (là hiệp định đầu tiên mà Mông Cổ ký với nước ngoài)

  + Hiệp định dẫn độ tội phạm

  + Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

- 2021-2022: Hai nước ký các bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực: Kinh tế và thương mại, văn hóa, quản lý xuất nhập cảnh, nông nghiệp

- 1 đến 5/11/2023: Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam../.

                                                                                                        (Cập nhật đến 10/2023)