[Photo] Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, tại Nam Sudan

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Thượng tướng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2/2009 - 5/2021)Nguyễn Chí Vịnh

Hà Nội (TTXVN 1/10/2018) Ngày 1/10/2018, Việt Nam triển khai một đơn vị độc lập - Bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên – tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Trước đó, 29 lượt sỹ quan của Việt Nam cũng đã thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Việc làm này thể hiện sự chủ động và trách nhiệm tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc.

 • Các sĩ quan, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

 • Ngày 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

 • Quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chia tay người thân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

 • Ngày 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

 • Sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) diễn ra lễ tiễn đội 2 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, hoàn tất quá trình xuất quân đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ lên đường. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

 • Ngày 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

 • Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) chụp ảnh cùng các chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2, trước khi lên máy bay sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

 • Ngày 1/10/2018, Việt Nam triển khai một đơn vị độc lập - Bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên – tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN phát

 • Ngày 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

 • Các cán bộ, sĩ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc diễn tập xử lý tình huống trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Xuân Khu - TTXVN