Vĩnh biệt nhạc sĩ Văn Cao (1995)

Bài viết được đăng trên báo Thể thao & Văn hóa của TTXVN số 28 (671) ngày 15/7/1995