[Infographics] 21 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 3/2023)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ươngTrần Văn Rón
    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ươngTrần Tiến Hưng
    • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ươngHoàng Văn Trà

Hà Nội (TTXVN 10/3/2023) Tính đến tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII có 21 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Thường trực là đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài ra còn có 6 Phó Chủ nhiệm khác và 13 Ủy viên.