[Infographics] 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm
    • Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngNguyễn Văn Thể
    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bộ trưởng Bộ Xây dựng (4/2016 - 4/2021)Phạm Hồng Hà
    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4/2016 - 4/2021)Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.