[Photo] ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII; Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)Nguyễn Mạnh Cầm
  • Trần Tuấn Anh
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoBùi Thanh Sơn

Hà Nội (TTXVN 08/08/2022) Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín, thành công trên thế giới, là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân Đông Nam Á.

 

 

 

(TTXVN)