[Photo] ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 08/08/2022) Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín, thành công trên thế giới, là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân Đông Nam Á.

 

 

 

(TTXVN)