Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (3/2016)

Hà Nội (TTXVN 31/3/2016) Với đa số phiếu đồng ý, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia khóa XIII . Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 

Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ họp, sáng 31/3/2016, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bắt đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngay sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 484. Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội, số phiếu hợp lệ 481, số phiếu không hợp lệ 3. Số phiếu đồng ý 472, 9 phiếu không đồng ý. Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, có 477 phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ 7. Số phiếu đồng ý là 467, 10 phiếu không đồng ý.

Như vậy căn cứ Nội quy kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia .

Lễ tuyên thệ trang trọng trước Quốc hội đã được tiến hành ngay sau đó.

Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: "Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Nhận bó hoa tươi thắm từ người tiền nhiệm Nguyễn Sinh Hùng, phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh "luôn khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, để thực hiện đầy đủ, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội theo luật định, phát huy truyền thống tốt đẹp của những người đi trước, tôi sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN