[Photo] Bản Anh hùng ca Đường 9 Nam Lào: Chiến thắng của nghệ thuật quân sự

Hà Nội (TTXVN 25/02/2021) Lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp với lực lượng cách mạng Lào thực hiện thắng lợi chiến dịch phản công làm nên bản Anh hùng ca Đường 9 - Nam Lào.