Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Văn Nên

Thành phố Hồ Chí Minh (TTXVN 14/6/2024) Ngày 14/6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 (mở rộng) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề quan trọng phục vụ sự phát triển của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận Hội nghị. 

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã đồng tâm hiệp lực cùng hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn vượt qua thử thách, giúp Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần đáng khích lệ.

Thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm về phát triển kinh tế - xã hội do Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đưa ra tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, là tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra; đẩy mạnh các hoạt động, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố về tiến độ và hiệu quả...

Các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, minh bạch, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp; quan tâm đúng mức, hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế, cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể…

Chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục phát huy sâu sắc tinh thần, đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt và triển khai Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, với kế hoạch hành động cụ thể, gắn với nội dung có liên quan để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cấp làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị phân công, gắn với việc đưa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào cuộc sống…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu các cơ quan liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch của Thành phố, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024 và năm 2025.

Liên quan đến công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Thành phố yêu cầu: “Chúng ta phải kế thừa, phải phát huy những điểm mạnh, những mặt được, những giá trị mà các đồng chí thế hệ trước để lại. Đồng thời chúng ta phải uốn nắn, sửa chữa, chấn chỉnh và xử lý những hạn chế, yếu kém, những vi phạm, vì sự trong sạch, vững mạnh về kỷ luật, kỷ cương, vì sự phát triển của Thành phố”.

Nhận thức, ý thức và trách nhiệm Thành phố luôn là “thành phố vì cả nước, cùng cả nước”, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nỗ lực, quyết tâm để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024, đồng thời triển khai các hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Thành phố, cũng như tiến tới Đại hội thứ XIV của Đảng./.

Xuân Khu