Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi trọng thể đồng chí Fidel Castro Fidel Castro (22/2/2003)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 054, ngày 22/2/2003