Các kỳ Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải
    • Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIILinh Mục Võ Thành Trinh

Hà Nội (TTXVN 12/10/2023) Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành lập tháng 11/1983, tiền thân là Ủy ban Liên lạc những người Công giáo Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu hoà bình (gọi tắt là Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc) ra đời từ năm 1955.

Với mục đích tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình; thực hiện đường hướng mục vụ theo tinh thần Thư chung của Đại hội các Giám mục Việt Nam năm 1980 “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, từ ngày thành lập đến nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội.

1. Đại hội lần thứ I

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ I (1983).

Đáp ứng lòng mong mỏi từ nhiều năm của đồng đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước, thiết tha với vận mệnh của quê hương, tiền đồ của đất nước và tương lai của Giáo hội, Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình được tổ chức trong 3 ngày, từ 8 đến 10/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội, với 299 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo; nghe các tham luận của nhiều đoàn đại biểu, lời chào mừng, thư, điện văn của nhiều vị Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân gửi tới chúc mừng Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, Đại hội đã nhất trí thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam gồm 74 thành viên; thông qua Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam gồm 6 chương, 15 điều, tiếp tục tập hợp, động viên, phát huy lòng yêu nước của đồng bào Công giáo, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc và gìn giữ hòa bình thế giới.

Linh mục Antôn Nguyễn Thế Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc được suy cử làm Chủ tịch.

 2. Đại hội lần thứ II

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội ra mắt tại Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ II.

Trong các ngày 10 đến 12/10/1990, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ II. Tham dự Đại hội có 301 đại biểu.

Báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam trình bày tại Đại hội đã được các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, thống nhất nhận định phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thời gian qua có nhiều thành tích và nhân tố mới, có nhiều việc làm hữu ích thiết thực, có nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc thể hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam gồm 81 thành viên, do linh mục Phêrô Võ Thành Trinh làm Chủ tịch.

3. Đại hội lần thứ III

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa III

Trong hai ngày 30 và 31/12/1997, hơn 350 đại biểu, thuộc 58 đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) nhằm đáp ứng tình hình phong trào Công giáo trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 97 thành viên (trong đó, có 67 linh mục, 04 nữ tu và 26 giáo dân) tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Giuse Vương Đình Ái được suy cử làm Chủ tịch.

 4. Đại hội lần thứ IV

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải trao tặng bức trướng tại Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV.

Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV được tổ chức trong hai ngày 2 và 3/1/2003 tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề: “Đoàn kết- Hiệp thông - Đồng hành”. Tham dự Đại hội có 403 đại biểu.

Thủ tướng Phan Văn Khải tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết thi đua sống tốt đời đẹp đạo”.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2003-2008 gồm 104 thành viên có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để triển khai nhiệm vụ phong trào trong những năm tới.

Linh mục Bênêđictô Nguyễn Tấn Khóa được suy cử giữ chức Chủ tịch.

 5. Đại hội lần thứ V

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các vị ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013.

“Về nguồn - Hội nhập - Thăng tiến” là chủ đề Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2008-2013 được tổ chức trong hai ngày 19 và 20/11/2008, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 421 đại biểu.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao bức trướng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Đại hội, mang dòng chữ: “Người Công giáo Việt Nam đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2003-2008; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời gian tới…

Đại hội đã thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đề nghị bỏ Ban Thư ký, lập Ban Thường trực.

Đại hội đã hiệp thương cử 128 thành viên tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013.

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch.

 6. Đại hội lần thứ VI

Quang cảnh Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2008-2013.

Trong hai ngày 19 và 20/11/2013, 450 đại biểu đã về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018, với chủ đề: “Hợp tác - Đồng hành - Chia sẻ”. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (11/1983-11/2013).

Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dự và phát biểu ý kiến với Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 với 138 thành viên.

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh tiếp tục được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch.

 7. Đại hội lần thứ VII

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

"Hiệp thông - Đồng hành - Phục vụ" là chủ đề Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 12 và 13/10/ 2018, với sự tham dự của 650 đại biểu.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã hiệp thương cử 147 thành viên tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch;.

Ngày 21/6/2022 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức hội nghị bất thường hiệp thương cử bổ sung ông Gioakim Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, tham gia Ban Thường trực, giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

 8. Đại hội lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội triệu tập 400 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước.

Với chủ đề "Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác nhiệm kỳ qua; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023-2028. Qua đó, tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

 Đại hội đã hiệp thương cử 148 vị vào Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã hiệp thương suy cử 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và hiệp thương suy cử 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

[Nguồn: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam]