Chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Fidel Castro (8/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 343, ngày 9/12/1995