Chủ tịch Fidel Castro kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (23/2/2003)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 055, ngày 23/2/2003