[Photo] Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thưLương Cường
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương ĐảngLê Minh Hưng
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòngPhan Văn Giang
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt NamTrịnh Văn Quyết

Hà Nội (TTXVN 3/6/2024) Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí trong Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Lãnh đạo các Văn phòng Trung ương chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN