[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí

Hà Nội (TTXVN 23/1/2024) Chiều 23/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc hội đàm.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiễn Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sau khi kết thúc hội đàm và gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc hội đàm (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiễn Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sau khi kết thúc hội đàm và gặp gỡ báo chí (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN