[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 23/1/2024) Chiều 23/1/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

 • Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN