Chủ tịch Trần Đức lương hội đàm với Tổng thống Boris Yeltsin (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8/1998