Chủ tịch Trần Đức lương hội đàm với Tổng thống Boris Yeltsin (8/1998)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8/1998