Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger sang thăm Hà Nội

Từ ngày 10 đến ngày 12/02/1973, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger đến Hà Nội để thảo luận về vấn đề quan hệ hai nước sau chiến tranh.
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đón Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger tại sân bay trong chuyến thăm Hà Nội (10/02/1973)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger (10/02/1973)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Duy Trinh hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger để thảo luận việc thi hành Hiệp định (10/02/1973)