[Photo] Đại hội Đảng lần thứ IV (12/1976)

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn

Từ ngày 14 - 20/12/1976, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng với sự tham dự của 1.008 đại biểu, đại diện cho hơn 1.550.000 đảng viên. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Duẩn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã quyết định những đường lối xây dựng CNXH trong điều kiện đất nước đã thống nhất.

  • Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

  • Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 - 20/12/1976. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Đồng chí Tôn Đức Thắng, 88 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất Đại hội nói chuyện với đồng chí Nguyễn Thị Định và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

  • Đồng chí Phạm Văn Đồng với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô do đồng chí Katusev làm Trưởng đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

  • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Kaysone Phomvihan, Tổng Bí thư, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói chuyện thân mật với các đại biểu trong giờ nghỉ

  • Sáng 20/12/1976, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng