Danh sách Ban Bí thư khóa XI

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI; Thường trực Ban Bí thư (8/2011 - 1/2016)Lê Hồng Anh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa X, XI; Trưởng ban Tổ chức Trung ương (2/2011 - 2/2016)Tô Huy Rứa
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa X, XI; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (1/2011 - 1/2016)Ngô Văn Dụ
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XIIĐinh Thế Huynh
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (9/2007 - 1/2016)Hà Thị Khiết
  • Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII; Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (8/2016 - 7/2021)Trương Hòa Bình
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (4/2016 - 4/2021)Ngô Xuân Lịch
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIITrần Quốc Vượng